Bizi Arayın

Ahde Vefa Nedir?

Ahde vefa, kelime anlamı olarak “sözünde durmak” demektir.
Gayrimenkul terminolojisinde bu kavram, sözleşmede bulunan şartların taraflarca yerine
getirilmesi beklentisi olarak ifade edilir.
Hukuki olarak ise sözleşmeye bağlılık demektir. Sözleşme ile bağlanmış kişilerin hür
iradeleri ile verdikleri sözleri tutmak zorunda olduklarını belirtir. Bu kavram gereği bir
sözleşmenin borçluları, yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.
Ahde vefa, sadece kişilerin serbest iradeleri ile verdikleri sözler için geçerlidir. Sözleşme ile
bağlanmış kişinin baskı ya da tehdit altında olması, kanunen kendi kararlarını veremeyecek
durumda veya fiilen sözünü yerini getiremeyecek durumlarda (vefat, doğal afet vb.)
bulunması bu kavramı geçersiz kılabilir.
Ahde vefa, zamanla beraber değişen koşullara ya da risk taşıyan olaylara bağlı değildir.
Örneğin toplu konut inşasını üstlenen firmanın uygun fiyatlı çimento bulamaması, firmayı
sözleşmeden bağımsız kılmaz. Fakat inşaatın yapılacağı alanda deprem veya sel benzeri
doğal afet oluşması gibi durumlarda sözleşmeye bağlılık geçersiz kılınabilir.
Bu tür durumlar, hukuki anlamda bir tarafın mahvı olarak nitelendirilir ve sözleşme
yeniden incelemeye alınır.

Compare listings

Karşılaştırmak