Bizi Arayın

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir?

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir?
Bir malın elden çıkarılması ile elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak adlandırılır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesine göre satın alınan bir gayrimenkulün 5 yıl
içerisinde satılması ile elde edilen değer artış kazancı vergiye tabidir. Ancak gayrimenkul
satışından elde edilen tüm değer artış kazançları için vergi ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

Miras yoluyla veya bedelsiz yani anne-babanın çocuğuna ev alması gibi durumlarda elde
edilen gayrimenkullerin satışı için değer artış kazancı vergisi ödenmez. Vergiye tabi olması
için bir diğer şart ise elde edilen gelirin istisna haddi üzerinde olması gerekliliğidir.

İstisna Haddi Nedir?
Gayrimenkulün alındığı ve satıldığı zaman arasındaki kazancın miktarına göre vergi
mükellefiyeti oluşur. Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl alım ile satım arasındaki farkın hangi
tutar üzerinde olması gerektiğini açıklar. Bu sınır olarak belirlenen tutara istisna haddi denir.
Örneğin 2021 yılı içerisinde gayrimenkulünü satan kişilerin 19.000 TL’nin altında kazanç
sağladıkları takdirde gayrimenkul değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekmez. Yıllara göre
istisna haddini öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna
Tutarı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İstisna haddinin üzerinde değer artış kazancı elde eden kişilerin beyanname vermesi gerekir.
Gayrimenkul satışının yapıldığı yılı takip eden mart ayının 25’ine kadar beyanname verilmesi
şarttır. Mesela gayrimenkulünü Haziran 2022 tarihinde satan kişinin, 25 Mart 2023 tarihine
kadar beyanname vermesi gerekir. Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi, mart ve temmuz
aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenebilir.

Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Değer artış kazancı vergisi hesaplanırken gayrimenkulün satın alındığı tarihteki fiyatı üretici
fiyat endeksine (ÜFE) göre yeniden hesaplanır. Gayrimenkulün satış bedelinden, ÜFE’ye
göre hesaplanan bedel çıkarılır. Elde edilen sonuçtan vergi ve harç gibi giderler de çıkarılır.
Kalan tutar istisna haddi üzerinde ise o yılın vergi dilimine göre ödenmesi gereken vergi
belirlenir.

Compare listings

Karşılaştırmak