Bizi Arayın

Ferağ Verme Nedir, Nasıl Yapılır?

Ferağ Verme Nedir, Nasıl Yapılır?

Hukuki bir terim olan ferağ; bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme anlamına gelir. Gayrimenkulde ferağ ise; gayrimenkul sahibinin mülkiyet hakkını tapuda bir başkası üzerine geçirmesi veya gayrimenkulü üzerinde başkasının lehine hak kurması örneğin irtifak hakkı tanınması gibi işlemler için kullanılır. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurularak yapılan ferağ verme işlemi ferağ takriri olarak da adlandırılmaktadır.

 

Ferağ Verme Türleri Nelerdir?

Ücret karşılığında olup olmamasına göre ivazlı ve ivazsız olmak üzere iki tür ferağ verme vardır. İvaz, alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu durum anlamına gelir. Ferağ verme türleri şunlardır;

 

  • İvazlı Ferağ: Gayrimenkulün bir mülk ya da para karşılığında devredilmesi işlemine ivazlı ferağ denir.
  • İvazsız Ferağ: Gayrimenkulün devri için bedel belirlenmediği ya da bedelsiz olarak gerçekleştirildiği işlemler ivazsız ferağ olarak adlandırılır.

Ferağ verme işleminin gerçekleştirilmesi için gayrimenkul sahibinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Tapu memuru tarafından hazırlanan resmi senedin imzalanması ile ferağ takriri gerçekleştirilmiş olur.

 

Vefaen Ferağ Nedir?

Bir gayrimenkulü satın alma hakkının öncelikli olarak eski sahibine verilmesine vefa hakkı denir. Ferağ verme ile gayrimenkul devri gerçekleştikten sonra yeni sahibinin eski sahibine mülkü devretmesine vefaen ferağ denir.

 

Ferağ İcbar Davası Nedir?

Bir gayrimenkulün sözleşme ile belirlenen ileri bir tarihte alım satımının yapılacağını taahhüt altına almak için satış vaadi sözleşmesi imzalanır. Satış vaadi sözleşmesinin imzalanmasının ardından geçen 5 sene içerisinde gayrimenkul sahibi mülkünün resmi satışını gerçekleştirmek istemezse alıcı dava açabilir. Gayrimenkulün tapu devrinin yapılması için açılan bu davaya ferağ icbar davası adı verilir.

Compare listings

Karşılaştırmak