Bizi Arayın

Aleniyet Nedir?

Aleniyet, bir şeyin açıklığı ve netliği anlamına gelir.

Tapu ve Kadastro terminolojisindeki aleniyet ilkesinin temelini oluşturur.

Tapuda aleniyet ilkesi, tapu sicil bilgilerinin sadece ilgili kişilere açık olması demektir.

Bu ilke Türk Medeni Kanunu tarafından koruma altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olduğunu resmi kurumlara kanıtlayan herkes, tapu memurundan tapu kayıtlarındaki söz konusu tapuya ilişkin bilgileri talep edebilir ve belgeleri görebilir.

Tapuda aleniyet ilkesi, tapu ile ilgili hak sahibinin, mevcut durumla alakalı bilgisiz olduğunu beyan edememesini de içerir. Çünkü Türk Medeni Kanununda, kişilerin ilgili oldukları tapu sicil kayıtları hakkında bilgisi olmadığını beyan etmesi, kabul edilebilir bir gerekçe değildir.

İlke, sadece ana sicillerle ilişkilidir. Mal sahiplerinin, hacizlerin ve alacaklıların sicil incelemesi sadece tapu memurları tarafından yapılabilir.

Kısaca bir mülkün tapusu ile ilgili kişiler, tapunun üzerinde rehin ya da ipotek bulunuyorsa mahkemelerde bu durumdan habersiz olduklarını beyan edemezler.

Compare listings

Karşılaştırmak