Bizi Arayın

Altyapı Nedir?

Altyapı Nedir?

Yapı ve yerleşim yerlerinde temel ve özel ihtiyaçları karşılayan yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve kanalizasyon, internet ve telefon gibi sistemlerin bütününe altyapı denir. Altyapı sistemleri ayrıca bireyler ve topluluklar arasında haberleşme ve ulaştırma ağlarının faal kalmasını da sağlar. Bu tür sistemler, topluluk yönetim merkezleri (belediyeler vb.) tarafından işletilebildiği gibi özel kurumlar veya kişiler tarafından da işletilebilir.

 

Altyapı Hizmetleri

Altyapı hizmetleri temel ihtiyaçlardan başlar, özel tüketim ürünlerine kadar evrilir. Günümüzde bir yerleşim yeri kurulurken ya da yapı tasarlanırken su ve yol planları öncelikli olur. Su kaynağına bağlantılar gerçekleştirilerek ihtiyaç duyulan yerlere su tedariki sağlanır. Diğer altyapı hizmetleri de benzer şema ile düzenlenir.

 

Altyapı hizmetleri karşılığında hizmet bedeli alınabilir. Bu hizmet bedelinin ödenmemesi durumlarında da hizmeti ödemeyen kişi ya da kurumun sistemle bağlantısı kesilebilir. Bu tür durumlarda çoğunlukla sistemin ilgili bağlantı yeri mühürlenir ve bu mührü kırmak bir suçtur. Aynı zamanda bu hizmetlerden kaçak olarak yararlanmak da suçtur.

 

Kamusal alanlardaki hizmetler de ücretsiz olabilir. Sokaktaki bir çeşmeden akan su, bireyler için ücretsizdir. Çeşmeye sağlanan su, özel kurum tarafından sağlanıyorsa ilgili yönetim merkezi su giderlerini karşılar.

Compare listings

Karşılaştırmak