Bizi Arayın

Apartman Yöneticiliği Nedir?

Apartman sakinleri tarafından seçilen ve kat malikleri tarafından onaylanan, apartman ile ilgili tüm sorumlulukları denetleyerek devamlılığını sağlayan kişiye apartman yöneticisi denir. Apartman yöneticiliği kapsamı Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiştir. Yönetim kurulunca onaylanmış apartman yöneticisinin görev alanını belirten bir sözleşme olmadığı sürece yöneticilerin sorumlulukları bu kanunda gösterilir.

 

Apartman yönetiminde bir kurul ve yönetici yer alır. Kurul tarafından alınan kararlar yönetici tarafından işleme konulur. Aynı zamanda apartman gelir ve giderlerinden de sorumlu olan yönetici, gelir ve giderleri işletme defterinde kayıt altına alır. Tabii apartmanla ilgili tüm giderlerin belgelenmiş olması gerekir. Olası anlaşmazlıklarda işletme defteri ve apartman karar defteri delil olarak ele alınır.

 

Apartman yöneticisi aynı zamanda apartman içi anlaşmazlıklarda başvurulacak ilk mercidir. Yönetici bu noktada arabuluculuk yapar ve apartman kurallarına göre anlaşmazlığı gidermeye çalışır.

 

Toplantı zamanlarını belirler ve toplantı sonucunda çıkan kararları apartman sakinlerine bildirir. Apartmanla ilgili borçların takibi ve ödenmesi de yöneticinin sorumlulukları arasındadır. Bu borçlar, belirlenen aidatlar doğrultusunda apartman sakinlerince ya da kat maliklerince ödenir.

Compare listings

Karşılaştırmak