Bizi Arayın

Yabancılara Ev Nasıl Satılır?

Türkiye’de gayrimenkul satın alacak yabancıların ikamet izninin bulunmasına gerek yoktur. Ancak yabancı uyruklu kişilere satılabilecek gayrimenkuller için bir takım yasal sınırlamalar bulunmaktadır. 2644 numaralı Tapu Kanunun 35. maddesinde yabancıların satın alabileceği gayrimenkuller ile ilgili sınırlamalar şöyle belirtilmiştir:

 

“Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez.”

 

İlgili kanun maddesinde belirtilen 30 hektarı geçmeyen taşınmaz satın alınabileceği maddesine istinaden gayrimenkul satışı esnasında yabancı uyruklu kişilerden şu taahhüt alınır:

 

“Bu taşınmaz dahil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde şahsım tarafından edinilen bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni haklar ile taşınmazların miktarı otuz hektarı geçmemektedir. Aksi durumun tespiti halinde fazla miktarın tasfiye edilerek bedele çevrilmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederim.”

 

Yabancılara Ev Satış İşlemleri Nelerdir?

Yabancılara ev satış işlemlerini gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir. Yurt içinden Alo 181 hattından, yurt dışından ise +90 312 593 99 00 numaralı telefon aranarak randevu alınabilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi üzerinden ise online randevu talebi oluşturulabilir. Randevu alınan tarih ve saatte gayrimenkul sahibi ve yabancı uyruklu alıcıların tapu dairesinde hazır bulunması gerekmektedir.

 

Tapu Devir İşlemi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancılara ev satmak için tapuda ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 

  • Gayrimenkul tapusu
  • Kimlik belgesi veya pasaport (Gerekli görüldüğü durumlarda pasaportun tercümesi istenebilmektedir.)
  • Belediyeden alınacak emlak rayiç değeri belgesi
  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
  • Yurt dışında düzenlenen bir vekaletname ile işlem gerçekleştirilecekse vekaletnamenin yeminli tercümesinin aslı ve noter onaylı örneği

Ayrıca gayrimenkul ekspertiz raporu alınması da şarttır. Gayrimenkulün mevcut değerini belirleyen değerleme raporu, düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay süre ile geçerli sayılmaktadır. Gayrimenkulün satın alınacak dönemdeki değerini belirten ekspertiz raporunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün online TAKBİS sistemine kaydedilmesi de gerekmektedir.

 

Eğer tapu devir işlemlerini gerçekleştiren kişilerden Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması gerekir.

Compare listings

Karşılaştırmak